EN / HU

A ONE LOVE 4 EVER INC.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 1. BEVEZETÉS
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a One Love 4 Ever Inc. (székhely: 2727 Orchid Oaks Dr. SARASOTA, FL 34239, Amerikai Egyesült Államok; továbbiakban: a „Társaság”) által működtetett www.onelove4ever.com internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető online és személyes társkeresési (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vételének feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.
Az ÁSZF, illetve annak részét képező Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének. A Honlapon regisztráló felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) az oldalon történő regisztrációval, a „Az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadom” gombra kattintva elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint Szabályzatot. A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.
 
 1. A TÁRSASÁG ADATAI
Cégnév: One Love 4 Ever Inc.
Székhely: 2727 Orchid Oaks Dr. SARASOTA, FL 34239, Amerikai Egyesült Államok
Levelezési cím: PO Box 51447, Sarasota, FL 34232, Amerikai Egyesült Államok
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com
Telefonos elérhetőség: +1 941 952 3264
Fax elérhetőség: +1 941 952 3267
Kapcsolattartó: Szentgyörgyi Rita
Szerződés nyelve: magyar
 
 
 1. A FELHASZNÁLÓ
 
Az a regisztrált felhasználó, aki a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi.
 
FIGYELEM!
A Honlapon kizárólag a 18. életévüket betöltött olyan személyek regisztrálhatnak, akik nem álltak, illetve nem állnak jogerős büntető ítélet hatálya alatt és büntető eljárás ellenük nincs folyamatban.
 
 
 1. AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA
 
Az ÁSZF alkalmazása valamennyi, a Honlapot látogató és a Társaság által nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő személyre vonatkozik, mely személyek a Honlapon történő regisztrációval kötelezettséget vállalnak az ÁSZF betartására.
 
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egészben vagy részben történő megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén az ÁSZF megfelelő módosítására.
 
Társaságunk a legújabb módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Honlap látogatóit, illetve Felhasználóit. Jelen ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.
 
 1. A SZOLGÁLTATÁS
 
A Honlapon történő regisztráció segítségével a Felhasználók online és személyes társkeresési, szolgáltatást vehetnek igénybe.
 
Online szolgáltatás keretében a Felhasználók szabadon böngészhetnek, levelezhetnek, mosolyt, vagy akár ajándékot is küldhetnek kiszemeltjük, továbbá rengeteg egyéb funkciót használhatnak, amelyek megkönnyítik a társkeresést. Az online szolgáltatást bátran ajánlunk, kortól, nemtől, lakóhelytől függetlenül mindenkinek, aki szívesen és szabadon ismerkedne más országok, kontinensek lakóival.
 
A személyes társkeresési szolgáltatás egy bővebb, egyedibb szolgáltatás, mely által (helyi ismeretek és kapcsolatok birtokában) elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon élő személyek részére szeretnénk hosszú távú, értékes kapcsolat kialakításában segíteni. Ennek során, a Felhasználót egy egyedi, személyre szabott teljes körű és kiemelt szolgáltatás keretében segítjük a társkeresés folyamán az első lépéstől az utolsóig.
 
A Felhasználó az ingyenes Regisztráció által „SILVER” csomag tagságot szerez, ezáltal jogosult ennek a csomagnak megfelelő szolgáltatások igénybevételére.
A bővebb szolgáltatásokat tartalmazó „GOLD” csomag, valamint az összes szolgáltatást magába foglaló „PLATINA” csomag tagság, csak előfizetéssel vehető igénybe!
Részletes tájékoztató a Csomagokról és az azokba tartozó szolgáltatásokról »
 
Ezen kívül a Felhasználó a regisztráció során, vagy a későbbiekben bármikor, Feliratkozhat Hírlevél fogadására, beállíthatja a Tájékoztató levelek témakörét is az '”E-mail értesítők beállítása” menüben. A Hírlevélről bármikor le lehet iratkozni, melyre vonatkozó tájékoztató (és link) a hírlevelek alján olvasható.
A Hírlevél reklámot is tartalmazhat. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy a Társaság közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.
 
 
 1. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 
A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációjával, illetve a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával írásbeli szerződést köt a Társasággal. Az erre vonatkozó rendelkezéseket jelen ÁSZF tartalmazza.
 
A regisztrációval a Felek között először egy ingyenes tagságról szóló szerződési jogviszony keletkezik. A regisztrációt követően a Felhasználó választhat, hogy az ingyenes tagságot (Silver Tagság) vagy pedig a fizetési kötelezettséggel járó tagságot (Gold vagy Platina Tagság) kívánja-e igénybe venni.
 
Amennyiben a Felhasználó a fizetési kötelezettséggel járó tagság (Gold vagy Platina Tagság) mellett dönt, azt az „Előfizetés” menüpontra kattintva a fizetési adatok megadását követően rendelheti meg. A Felhasználó a fizetési a fizetendő díjakról és a fizetési feltételekről az „Előfizetés” menüpont alatt tájékozódhat. A Társaság fenntartja a jogot az előfizetői díjak változtatására. Az előfizetői díjak bármely növekedésének közzététele az „Előfizetés” menüpont alatt történik és a közzététel napjától hatályos.
 
 
 1. AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁS
 
Azok a Felhasználok, akik előfizetői díjat fizetnek, előfizetőnek minősülnek. Az előfizetések legrövidebb igénybe vehető időtartama 1 (egy) hónap. Az 1 (egy) hónapos előfizetés 30 (harminc) nap, a 3 (három) hónapos előfizetés 90 (kilencven) nap, a 6 (hat) hónapos előfizetés 180 (egyszáznyolcvan) nap felhasználói jogot biztosít a Tag számára.
Részletes tájékoztató a Csomagokról és az azokba tartozó szolgáltatásokról »
 
A mindenkori előfizetői díj megfizetésére bankkártya vagy Paypal útján van lehetőség.
 
Bankkártyával történő fizetés esetén az előfizetési díj mindenkor azon bankkártya terhére kerül beszedésre, amelyet az eredeti jogügyletnél használt a Felhasználó, amíg a Felhasználó más bankkártya használatát nem jelzi írásban a Társaság felé.
 
A PayPal útján történő fizetés esetén mindenkor azon PayPal azonosító e-mail címre kerül megküldésre, amelyet az eredeti jogügyletnél használt a Felhasználó, amíg a Felhasználó más PayPal elérhetőséget nem közöl írásban a Társaság felé.
 
A Gold és Platina Tagság a tagság megszüntetése vagy az előfizetői tagságról való lemondás hiányában bankkártyás vagy Paypal azonosító útján történő fizetéssel automatikusan megújulnak az aktuális előfizetői időszak utolsó napján. Az automatikusan megújított előfizetések díja a megállapodás hatálya alatt megegyezik az eredeti előfizetés díjával, akár nőtt, akár csökkent az "Előfizetés" menüpont alatt rögzített díj. Az előfizetés automatikus megújítása a következő megújítás előtt legalább 3 (három) nappal, bármikor felmondható a VIII. b) pontban meghatározott módon.
 
 1. A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE
 
 1. Online társkeresési szolgáltatás esetén:
 1. Silver Tagság esetén: a belépést követően a „Profil menü”/”Adataim módosítása”, majd a ”Profil végleges törlése” gombra kattintva, a felugró megerősítést jóváhagyva, véglegesítheti törlési szándékát, amellyel minden adata azonnal törlődik.
 2. Gold és Platina Tagság esetén: a belépést követően az "Profil menü"/ "Előfizetésem" menüpont alatt, az "Előfizetésem automatikus megújulását LEMONDOM" gombra kattintva, a következő automatikus megújulás előtt legalább 3 (három) nappal, vagy az adatlap saját profilban való törlésével, a Silver tagság megszüntetésével azonos módon. A rendszer a lejáratról nem küld külön értesítő, emlékeztető e-mailt, a lejárati időpontot, minden Felhasználónak magának kell figyelemmel kísérnie. Erre segítség a „Profil” / „Előfizetésem” menüpont.
Megszűnik a tagság továbbá 180 (száznyolcvan) napos passzív időszakot követően (az időszak leteltét megelőzően a Társaság által a Felhasználó részére küldött emlékeztető levelet követően) automatikus törléssel.
Az esedékes előfizetési díj meg nem fizetése esetén a Gold és Platina Tagságot a Társaság átminősítheti Silver Tagsággá, míg a Felhasználó másként nem rendelkezik („Előfizetésem automatikus megújítása” / „Profil-törlés”).
 1. Személyes társkeresési szolgáltatást igénybe vevők esetén: a törlési szándékot az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címre küldött nyilatkozattal kell jelezni.
Bármely Tagság megszüntethető a Társaság részéről azonnali hatállyal a Felhasználó súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül például – de nem kizárólagosan – a jelen ÁSZF-ben foglaltak be nem tartása.
A Tagság megszűnése, illetőleg a Felhasználó vagy a Társaság részéről történő törlése, megszüntetése esetén a Felhasználó által a Szolgáltatás ellentételezéseként már befizetett díj összege nem kerül Felhasználó számára visszatérítésre.
 
 1. A FELHASZNÁLÓ KÖTELESSÉGEI, TILTOTT MAGATARTÁSOK
Az adatok valódisága, fiókbiztonság
A Felhasználó biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és rá vonatkoznak. A Társaság fenntartja a jogot a Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmának ellenőrzésére.
A Felhasználó egyedül felelős a regisztrációért és az azzal magáról rendelkezésre bocsátott adatok, információk tartalmáért.
A Felhasználó felelős a megadott felhasználóneve vagy/és jelszava titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően fiókjából kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a Társaságot, amennyiben felhasználóneve vagy/és jelszava, illetőleg bármely egyéb dolog jogosulatlan által történő használatáról vagy a biztonság veszélyeztetéséről tudomást szerez.  A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek fiókjához ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Társaságot felelősség nem terheli.
Kapcsolat más Felhasználókkal
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyedül felelős a más Felhasználókkal kialakított kapcsolataiért, azaz a Társaság jelenleg nem folytat bűnügyi háttérellenőrzéseket az online Tagság körében és nem ellenőrzi a Felhasználók által megadott információk valóságát. A Felhasználó vállalja, hogy minden alkalommal megteszi a szükséges ésszerű óvintézkedéseket, amikor felveszi a kapcsolatot más Felhasználókkal, főképpen a személyes találkozások alkalmával, illetve átolvassa a Társaság Honlapján található biztonsági tippeket. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság nem garantálja a tökéletes kompatibilitást azokkal a Felhasználókkal, akikkel a Honlap használata során találkozik. A Felhasználó vállalja továbbá, hogy soha, semmilyen körülmények között nem ad ki pénzügyi információkat magáról (bankkártya, bankszámla információk), és nem küld pénzt más Felhasználók számára.
A Szolgáltatás használata
A társközvetítési-szolgáltatások integritásának megőrzése érdekében a Felhasználó biztosítja, hogy a Szolgáltatást a társra találás, és azzal egy hosszú távú kapcsolat kialakításának szándékával használja, illetve a regisztráció időpontjában nincs kapcsolata.
A Felhasználó biztosítja, hogy a létrehozott tagságához semmilyen kereskedelmi és/vagy üzleti szándéka nem fűződik. A társkereső oldal kereskedelmi és/vagy üzleti célra nem használható.
A Felhasználó köteles a regisztrációra és a Honlap használatára irányadó összes alkalmazandó jogszabályt maradéktalanul betartani.
 A Felhasználó semmilyen körülmények között (tiltott magatartások):
 • nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve) sajátjaként;
 • nem szolgáltathatja ki más személyes adatait, annak beleegyezése nélkül harmadik személynek;
 • nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes formában megjelenő anyagot vagy információt;
 • nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban (különösen személyiségi jogok tekintetében) harmadik személyt;
 • nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek);
 • nem használhatja a Szolgáltatást olyan módon, hogy azzal korlátozza más személyek számára a Szolgáltatáshoz való teljes hozzáférést,
 • nem törhet fel elektronikus üzeneteket, vagy tehet kísérletet azok feltörésére;
 • nem oszthatja meg, teheti közzé más társkereső oldalak/ közösségi portálok reklámjait;
 • nem küldhet láncleveleket;
 • az adatlap és a személyes bejegyzések kitöltésekor nem használhatja üzenetküldő vagy más internetes szolgáltató nevét, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét vagy felhasználónevét;
 • nem adhatja személyes jelszavát más személynek tovább, vagy nem használhatja azt közösen harmadik személlyel.
Jogellenes kereskedelmi és/vagy üzleti célra való felhasználásnak bizonyul e rendelkezés értelmében különösen:
 • az áruk és szolgáltatások anyagi ellenszolgáltatás fejében történő bármilyen kínálata, egy meghatározott ajánlat, vagy szolgáltatás átadására való felhívás, vagy hivatkozás egy másik helyen elérhető ajánlatra, vagy szolgáltatásra;
 • kereskedelmi weboldalak hirdetése, vagyis különösen azon oldalaké, amelyek az árukat és szolgáltatásokat anyagi ellenszolgáltatás fejében kínálják, amelyek más cégek bemutatását és hirdetéseit kínálják, vagy amelyek más kereskedelmi weboldalakat reklámoznak. Ez különösen vonatkozik a pop-up-, bannerhirdetésekre vagy a felugró, illetve külön kiemelt linkekre;
 • egy másik szolgáltató, direkt, vagy indirekt módon történő belinkelése;
 • emeltdíjas (különösen a 0690-nel kezdődő) telefon- és SMS számok megnevezése az oldalon;
 • későbbi bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvétel, különösen az emeltdíjas SMS-re és telefonszámra való felhíváson keresztül;
 • ügynökségek számára modellek és alkalmazottak keresése;
 • a Honlap keretében hozzáférhető, vagy megkérdezett más Felhasználók adatainak kereskedelmi célból történő gyűjtése, pl.: azok kereskedelmi-, reklám-, vagy viszonteladói célú felhasználása;
 • más ügyfelek számára kereskedelmi ajánlatokat tartalmazó reklámok minden formában történő továbbítása és üzleti célból történő e-mailek küldése, mely különösen az adatlapon megnevezett vagy megjelenített linkekre, vagy a belső kommunikációs rendszerben küldött üzenetekre vonatkozik.
 
 1. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK ÉS A TITOKTARTÁS
 
A Szolgáltatás, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Társaságot illetik meg.
 
A Felhasználó a regisztrációval, illetve jelen ÁSZF és Szabályzat elfogadásával vállalja, hogy titokban tart, és nem használ fel semmilyen, a Szolgáltatás igénybe vétele vagy Honlap használata során birtokába jutott, a Szolgáltatásra vagy Honlapra vonatkozó információt, a köztudomású vagy jogszabály által kötelezően kiadandó információkat kivéve.
 
 
 1. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN KELETKEZETT JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
 
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-ben vagy a Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Társaság jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF és a Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF és Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Társaság jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a szolgáltatási díj visszatérítése nélkül a Felhasználó Tagságát felfüggeszteni, illetőleg törölni. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 
 
 1. FELELŐSSÉG
 A Felhasználó által a regisztráció során közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményekért a Társaság felelősséget nem vállal.
 
A Társaság a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználó Honlapon közzétett adataival. Az ebből eredő károkért a Társaság felelősséget nem vállal.
 
A Társaság nem garantálja és reprezentálja a Felhasználók viselkedését, valamint a Felhasználók egymás közötti személyes kapcsolatáért felelősséget nem vállal, így nem felelős a Felhasználó által más Felhasználónak közvetlenül vagy közvetve okozott olyan károkért (pl. stressz, érzelmi csalódás, testi sértés), melyek a kapcsolatfelvétel, kommunikáció, találkozó következményei.
 
A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan Felhasználó által küldhető belső üzenetekkel, a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 
A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Társaság felelősséget nem vállal az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket Társaságtól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak.

A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmának pontosságáért, teljességéért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Társaság felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.
 
 
 1. ADATVÉDELEM
A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Honlapon az „Adatvédelmi Szabályzat” menüpont alatt található Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.
 
 
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
A Társaság mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.
 
 
Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.
 
Amennyiben a jelen ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az ugyfelszolgalat [bejgli] onelover4ever.com e-mail alatti címre.
 
 
Sarasota, 2013. október 9.
One Love 4 Ever Inc.